top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACYVERKLARING

Onderstaande voorwaarden maken in extenso deel uit van de overeenkomst. 

Kristel Naturel, biedt diensten aan met betrekking tot het omgaan en samenleven met honden en de persoonlijke ontwikkeling.

 

BESTELLING VAN DE DIENSTEN

De dienst wordt per e-mail, via het bestelformulier op de website of telefonisch aangevraagd. Soort dienst en prijsvoorwaarden worden steeds in detail doorgegeven.
Wanneer de bestelling, datum en uur van de afspraak wordt bevestigd, is deze bindend.

 

BESTELLING TER ORGANISATIE VAN LEZING, WORKSHOP
OF OPLEIDING.

De dienst wordt per e-mail of telefonisch aangevraagd. Een overeenkomst zal dan worden opgemaakt en toegestuurd. De organisator verbindt er zich toe een getekend exemplaar van deze overeenkomst zo snel mogelijk en binnen de 14 dagen na opmaakdatum van dit document aan het correspondentieadres van Kristel Van Langenhove terug te sturen. Na deze datum kan de vooropgestelde datum voor uitvoering van de opdracht door Kristel Van Langenhove niet worden gegarandeerd.
 

ANNULEREN VAN BESTELLING

Annulering van een bestelling m.b.t. huisbezoek of afspraak op verplaatsing dient uiterlijk 48u voor de aanvang van de dienst te gebeuren, zo niet wordt de bestelde dienst in rekening gebracht.
De voorwaarden ter annulering ter organisatie van lezing, workshop of opleiding worden gedetailleerd vermeld in de overeenkomst. 
Indien de uitvoering van de opdracht door onvoorziene omstandigheden (bv. ziekte, ongeval van Kristel Van Langenhove) niet kan plaatsvinden, zal Kristel Naturel de klant onmiddellijk op de hoogte brengen.
In dit geval wordt een nieuwe datum voorgesteld waarop de opdracht kan doorgaan onder dezelfde voorwaarden.

 

PRIJZEN

Kristel Naturel is BTW plichtig. De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Individuele begeleiding:
Onze prijzen worden berekend volgens een uurloon van € 50.
Eerste huisbezoek: € 125
Individuele opvolgles: € 50
verslag via mail (optioneel): € 50 
*Deze prijzen zijn exclusief reiskosten. 
**Parkeerkosten tijdens de uitvoering van de opdracht worden in rekening gebracht van de klant.
***Wanneer het consult langer zou duren bedraagt de meerprijs € 1 per extra minuut.
Prijzen ter organisatie van lezingen, workshops, of opleiding steeds op aanvraag.

 

REISKOSTEN
 

Vanaf 25 km zal een reiskost in rekening worden gebracht aan 50 cent per kilometer. 
Deze wordt berekend vanuit het thuisadres Herderenweg 17 3740 Bilzen (Grote Spouwen) én terug.

 

GARANTIE

Kristel Naturel biedt geen resultaatgarantie, wel een middelengarantie. Er wordt geen gebruik gemaakt van intimiderende of strafgerichte middelen, methodieken en technieken.
 

AANSPRAKELIJKHEID

Kristel Naturel is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens of na de opdracht. 
Elke beoordeling, verslag of advies wordt door Kristel Van Langenhove naar best vermogen en met de grootste zorg opgesteld op basis van de beschikbare informatie omtrent het betrokken dier en de door haar verrichte risicoanalyse.
Kristel Van Langenhove draagt geen persoonlijke aansprakelijkheid voor gebeurlijke schadegevallen die direct of indirect ontstaan als gevolg van het door haar verleende advies.
Eventuele lichamelijke of zakelijke schade aan materiaal van Kristel Naturel, aangebracht en/of veroorzaakt door de klant of zijn hond, zal door de klant worden vergoed tegen taxatiewaarde.

 

BETALINGEN

Betalingen gebeuren cash op het einde van het huisbezoek of per overschrijving. 

Indien men opteert om via overschrijving te betalen, gelieve dit op voorhand te vermelden. Bij het opteren van een betaling via overschrijving dient de betaling 48 uur vóór het plaatsvinden van de bestelde dienst op rekening van Kristel Van Langenhove te staan. 

 

Overschrijving met vermelding van afgesproken dienst en datum +

naam op rekening:

 

IBAN BE02 0015 4946 2640

BIC GEBABEBB

KRISTEL VAN LANGENHOVE

Alle facturen zijn contant betaalbaar.
 

BETWISTINGEN

Belgisch recht is van toepassing op deze voorwaarden. Eventuele geschillen voortkomend uit deze huidige voorwaarden zullen beslecht worden door de bevoegde rechter van het arrondissement van het correspondentieadres van Kristel Naturel.
 

PRIVACYVERKLARING

Kristel Naturel neemt de bescherming van de privacy erg ernstig. Informatie die ons via onze website bereikt wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. 
De door u gestuurde informatie per e-mail wordt enkel door ons gelezen. De inhoud is geheim voor derden. Als u uw telefoonnummer meedeelt via de website, kan u door ons telefonisch gecontacteerd worden met informatie over onze diensten.
Alle door u doorgegeven informatie wordt door ons geheim gehouden. Bij vragen van derden beroepen wij ons op het beroepsgeheim. 
Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer Kristel Naturel ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee gediend zullen zijn.
Alle door Kristel Naturel verstrekte verslagen, materialen, adviezen, richtlijnen, hand-outs, ed. mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kristel Naturel worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gemaakt.

bottom of page